Annelies Van Wittenberghe

E-mail
annelies.vanwittenberghe@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Decanaat Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Functie
facultair beleidsmedewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 014
Telefoon
09 264 40 22
Telefoon Secretariaat
09 264 39 31
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.