Melissa Tuytens

E-mail
melissa.tuytens@ugent.be
Telefoon
09 264 86 30
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Onderwijskunde – mesoniveau: schooleffectiviteit, schoolevaluatie, schoolontwikkeling, schoolbegeleiding, leerlingenzorg, school management, school curriculum
Onderwijskunde – macroniveau: onderwijsvernieuwing, onderwijsbeleid, onderwijseconomie, onderwijssociologie, nationaal curriculum, onderwijseconomie, onderwijsrecht
Lerarenopleiding, opleidingskunde

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 86 30
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.