Leo Van Noorden

E-mail
leo.vannoorden@ugent.be
Categorie
gastprofessor

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B4
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 43

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.