Mieke Matthyssen

E-mail
mieke.matthyssen@ugent.be
Telefoon
09 264 40 00
09 264 41 56
Categorie
wetenschappelijk personeel
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Cultuurwetenschappen
Oost aziƫ
Cultuurwetenschappen

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
onderwijsbegeleider
taallector
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 41 56
09 264 40 00
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Orthopedagogiek

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 03 10
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.