Koen Bostoen

E-mail
koen.bostoen@ugent.be
Telefoon
09 264 37 82
09 264 41 31
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Swahili I
Swahili II

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 4de verdieping lokaal 009
Spreekuren
ma 08.00 - 09.00
Telefoon
09 264 37 82
09 264 41 31
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.