Frederik Berrevoet

E-mail
frederik.berrevoet@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
UZ medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Communicatie voor heelkunde, deel 1
Communicatie voor heelkunde, deel 2

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
hoofddocent
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 12 - verdieping 2
9000 Gent
Telefoon
09 332 48 92
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.