Els De Waegeneer

E-mail
els.dewaegeneer@ugent.be
Telefoon
09 332 83 62
Categorie
wetenschappelijk personeel
student
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 42 - verdieping 4
9000 Gent
Werkplaats
4de verdieping lokaal 038
Telefoon
09 332 83 62
Telefoon Secretariaat
09 332 36 28
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.