Maja Simpraga

E-mail
maja.simpraga@ugent.be
Categorie
vrijwillige medewerker
student
Onderzoeksdisciplines
Bodemkunde en bodembeheer
Plantenbiotechnologie
Toegepaste ecologie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Valentin Vaerwyckweg 1, Schoonmeersen - gebouw C
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 61 77

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.