Iwan Moreels

E-mail
iwan.moreels@ugent.be
Telefoon
09 264 44 18
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Optische eigenschappen en interactie met straling
Chemie van clusters, colloïden en nanomaterialen
Opto-elektronica, fotonica en silicon fotonics
Opleidingsonderdelen
Fysische chemie

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Chemie

Functie
hoofddocent
Adres
Krijgslaan 281, S3
9000 Gent
Werkplaats
S3, 2de verdieping lokaal 027
Telefoon
09 264 44 18
Telefoon Secretariaat
09 264 44 21

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.