Kris Verheyen

E-mail
kris.verheyen@ugent.be
Telefoon
09 264 90 27
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Plantenecologie
Bosbouw
Toegepaste ecologie
Opleidingsonderdelen
Bosbouw
Bos- en houtkunde
Geïntegreerd practicum bos en natuur

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Geraardsbergsesteenweg 267
9090 Melle
Telefoon
09 264 90 27
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.