Evert Lataire

E-mail
evert.lataire@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Vloeistofdynamica en stromingsmechanica
Maritieme technologie
Opleidingsonderdelen
Structuurontwerp van maritieme constructies
Algemene opvatting, structuur en bouw van maritieme constructies

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Civiele Techniek

Functie
docent tenure track
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 60
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 54 89

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.