Peter Finke

E-mail
peter.finke@ugent.be
Telefoon
09 264 46 30
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Geochemie
Hydro(geo)logie - aardingenieurswetenschappen
Quaternaire wetenschappen - bodemwetenschappen - geomorfologie - geoarcheologie
Opleidingsonderdelen
Inleiding tot de bodemkunde
Soil Genesis
Pedology
Field work IMSOGLO
Soil Prospection

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 1ste verdieping lokaal 031
Telefoon
09 264 46 30
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.