Bart Defloor

E-mail
bart.defloor@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Economie (B)
Economie B
Inleiding macro-economie
Publieke economie

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Economie

Functie
docent tenure track
Adres
Sint-Pietersplein 6
9000 Gent
Telefoon
09 264 32 52
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.