Susan Verhulst

E-mail
susan.verhulst@ugent.be
Telefoon
09 264 36 93
Categorie
praktijkassistent
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
taalinstructeur
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 136
9000 Gent
Telefoon
09 264 36 93
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
taallector
praktijkassistent
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 025
Telefoon
09 264 36 93
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.