Inge Van Bogaert

E-mail
inge.vanbogaert@ugent.be
Telefoon
09 264 60 34
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Fermentatietechnologie
Industriële biotechnologie & microbiologie
Genetische engineering
Opleidingsonderdelen
Microbial (meta)genomics
Industrial Biotechnology
Industriële microbiologie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
docent tenure track
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 2de verdieping lokaal 038
Telefoon
09 264 60 34
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.