Tim De Meyer

E-mail
tim.demeyer@ugent.be
Telefoon
09 264 59 87
09 264 59 32
09 264 99 22
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Bio-informatica
Genomics
Medische bioinformatica en theoretische biologie
Opleidingsonderdelen
Applied High-throughput Analysis
Statistical Topics in Food Technology
Praktijkstudies rode biotechnologie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 1ste verdieping lokaal 058
Telefoon
09 264 59 87
09 264 59 32
09 264 99 22
Telefoon Secretariaat
09 264 59 32

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.