Dieter Fauconnier

E-mail
dieter.fauconnier@ugent.be
Telefoon
09 331 04 85
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Algoritmiek en computationele wiskunde
Vloeistofdynamica en stromingsmechanica
Tribologie
Opleidingsonderdelen
Ontwerpen in de machinebouw

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen

Functie
docent tenure track
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 46
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
903 - Metallurgie, 1ste verdieping lokaal 012
Telefoon
09 331 04 85
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.