Melissa Ceuterick

E-mail
melissa.ceuterick@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Sociologie van gezondheid en ziekte
Etniciteit en migratiestudies
Medische antropologie (met inbegrip van psychologische antropologie, transculturele psychiatrie, ageing and culture studies)
Opleidingsonderdelen
Seminar on Social Demography
Werkcollege: comparatieve gezondheidssociologie

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Sociologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Korte Meer 5
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 67 96
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.