Toon De Pessemier

E-mail
toon.depessemier@ugent.be
Telefoon
09 331 48 94
Categorie
wetenschappelijk personeel
wetenschappelijk personeel imec
Onderzoeksdisciplines
Datamining
Machinaal leren
Web- en informatiesystemen en hun management

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Informatietechnologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
IMEC postdoctoraal onderzoeker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
iGent, 5e verdieping lokaal 033
Telefoon
09 331 48 94
Telefoon Secretariaat
09 264 33 16

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.