Philippe Heynderickx

E-mail
philippe.heynderickx@ghent.ac.kr
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Milieu(bio)technologie
Chemische en biochemische ingenieurstechniek
Opleidingsonderdelen
Organic Chemistry 1: Structure and Reactivity
Organic Chemistry 2: Advanced Reactivity
Environmental Chemistry
Process Engineering
Green Chemistry and Technology

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
docent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.