Philippe Heynderickx

E-mail
philippe.heynderickx@ghent.ac.kr
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Milieu(bio)technologie
Chemische en biochemische ingenieurstechniek
Opleidingsonderdelen
Organic Chemistry 1: Structure and Reactivity
Organic Chemistry 2: Advanced Reactivity
Environmental Chemistry
Process Engineering
Green Chemistry and Technology

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
docent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.