Wim Beyers

E-mail
wim.beyers@ugent.be
Telefoon
09 264 64 20
09 264 64 14
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Psychosociale ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling
Cross-culturele psychologie
Opleidingsonderdelen
Ontwikkelingspsychologie III
Psychologie van de adolescentie
Levenslooppsychologie
Psychologie van de adolescentie

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Functie
hoofddocent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 5de verdieping lokaal 043
Telefoon
09 264 64 20
09 264 64 14
Telefoon Secretariaat
09 264 64 14

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.