Lien Goossens

E-mail
lien.goossens@ugent.be
Telefoon
09 264 64 21
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Psychosociale ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling
Klinische psychologie
Opleidingsonderdelen
Gevallenstudies en practica in de ontwikkelingsgerichte therapie
Modellen in de ontwikkelingspsychopathologie
Assessment ontwikkelingspsychopathologische processen

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Functie
docent tenure track
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 5de verdieping lokaal 037
Telefoon
09 264 64 21
Telefoon Secretariaat
09 264 64 14

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.