Gilles Velghe

E-mail
gilles.velghe@ugent.be
Telefoon
09 264 60 30
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
hoofdmedewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 2de verdieping lokaal 045
Telefoon
09 264 60 30
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.