Isabelle Sioen

E-mail
isabelle.sioen@ugent.be
Telefoon
09 264 93 95
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Toegepaste voedingsleer
Voeding

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, gelijkvloerse verdieping lokaal 035
Telefoon
09 264 93 95
Telefoon Secretariaat
09 264 61 78

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.