Carl Lachat

E-mail
carl.lachat@ugent.be
Telefoon
09 264 93 77
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Planning and Project Design
Food, Nutrition and Public Health Interventions

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid

Functie
hoofddocent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Telefoon
09 264 93 77
Telefoon Secretariaat
09 264 61 77
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.