Tony Valcke

E-mail
tony.valcke@ugent.be
Telefoon
09 264 67 70
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Politieke geschiedenis
Lerarenopleiding, opleidingskunde
Lokale en stedelijke politiek
Opleidingsonderdelen
Vakdidactiek politieke en sociale wetenschappen I
Vakdidactiek politieke en sociale wetenschappen II
Stage politieke en sociale wetenschappen A
Stage politieke en sociale wetenschappen B

Entiteiten

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Politieke Wetenschappen

Functie
hoofddocent
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Werkplaats
Zijvleugel Rechts, 2de verdieping lokaal 002
Telefoon
09 264 67 70
Telefoon Secretariaat
09 264 68 70

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Facultaire Bibliotheek & ICT faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Functie
diensthoofd
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 67 22

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.