Tom Defoirdt

E-mail
tom.defoirdt@ugent.be
Telefoon
09 264 59 76
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Bacteriologie
Microbiologie
Gastheer-microorganisme interacties
Opleidingsonderdelen
Microbial Ecology and Environmental Sanitation

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Telefoon
09 264 59 76
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.