Koen Vanrumste

E-mail
koen.vanrumste@ugent.be
Telefoon
09 264 69 19
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Functie
secretaris/bibliotheekbediende
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Werkplaats
Zijvleugel Links, 1ste verdieping lokaal 004
Telefoon
09 264 69 19
Telefoon Secretariaat
09 264 69 19
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.