Bart Van Baeveghem

E-mail
bart.vanbaeveghem@ugent.be
Categorie
praktijkassistent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
praktijkassistent
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Werkplaats
Universiteitstraat - Oude School, 1ste verdieping lokaal 058
Telefoon
09 264 69 67
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.