Stef Craps

E-mail
stef.craps@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Moderne Engelstalige letterkunde III

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 3de verdieping lokaal 019
Telefoon
09 264 37 01
0496 83 95 71
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.