Tom De Rauw

E-mail
tom.derauw@ugent.be
Telefoon
09 264 39 97
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
taallector
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 5de verdieping lokaal 004
Telefoon
09 264 39 97
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.