Valérie Lehouck

E-mail
valerie.lehouck@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
STEM in kleuter- en lager onderwijs

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.