Ben Dhooge

E-mail
ben.dhooge@ugent.be
Telefoon
09 264 38 11
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Literatuurwetenschappen
Russische literatuur
Opleidingsonderdelen
Russisch semester
Zuid-Slavische taalsemester
Slavische literaturen: modernisme en interbellum
Stage

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
docent tenure track
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 6de verdieping lokaal 010
Telefoon
09 264 38 11
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.