Maarten Sabbe

E-mail
maarten.sabbe@ugent.be
Telefoon
09 331 17 32
09 243 25 22
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Chemische kinetiek en thermodynamica
Heterogene katalyse
Multischaal modellering
Opleidingsonderdelen
Chemie van industriële processen
Algemene chemie
Industriële anorganische chemie
Fysicochemie

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Functie
docent tenure track
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 125
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
125 Industriële Scheikunde, 1ste verdieping lokaal 062
Telefoon
09 331 17 32
09 243 25 22
Telefoon Secretariaat
09 264 58 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.