Marianne Van Remoortel

E-mail
marianne.vanremoortel@ugent.be
Telefoon
09 264 37 93
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Moderne Engelstalige letterkunde IV

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
hoofddocent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 3de verdieping lokaal 002
Telefoon
09 264 37 93
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.