Winnok De Vos

E-mail
winnok.devos@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Cellulaire biologie
Moleculaire biologie
Medische celbiologische beeldvorming

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.