Lars Bernaerts

E-mail
lars.bernaerts@ugent.be
Telefoon
09 264 40 67
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Nederlandstalige literatuur
Hedendaagse letterkunde
Literatuurtheorie
Opleidingsonderdelen
Seminarie Nederlandse letterkunde
Nederlandse letterkunde VI
Moderne Nederlandse letterkunde I
Cognitieve literatuurwetenschap
Overzicht Nederlandse Literatuur II

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
hoofddocent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, gelijkvloerse verdieping lokaal 069
Spreekuren
di 10.00 - 11.00
Telefoon
09 264 40 67
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.