Jan Govaere

E-mail
jan.govaere@ugent.be
Telefoon
09 264 75 29
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Onderwijskunde
Diergeneeskundige embryologie, voortplanting en genetica
Klinische diergeneeskunde

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
kliniekhoofd
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 75 29
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.