Stijn Speelman

E-mail
stijn.speelman@ugent.be
Telefoon
09 264 93 75
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Wiskundige methoden en programmering in economie
Milieueconomie, ecologische economie
Landbouweconomie, ontwikkelingseconomie
Opleidingsonderdelen
Economics and Management of Natural Resources
Micro-economic Theory and Farm Management
Internship
Internship
Introduction to the Circular Economy, Economics and Management of Natural Resources
Environmental Law and Management

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Landbouweconomie

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 1ste verdieping lokaal 090
Telefoon
09 264 93 75
Telefoon Secretariaat
09 264 59 27
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.