Jo Tondeur

E-mail
jo.tondeur@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 62 52
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.