Bart Vandenabeele

E-mail
bart.vandenabeele@ugent.be
Telefoon
09 264 39 54
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Kunsttheorie
Filosofie: historisch
Esthetica
Opleidingsonderdelen
Esthetica II
Geschiedenis van de hedendaagse wijsbegeerte
Kant and Post-Kantian Philosophy
Filosofie van de moderne en hedendaagse kunst

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 074
Telefoon
09 264 39 54
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.