Guido Pennings

E-mail
guido.pennings@ugent.be
Telefoon
09 264 39 70
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Bio-ethiek
Normatieve ethiek
Moraalwetenschap
Ethiek, techniek en samenleving

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 013
Telefoon
09 264 39 70
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.