Ronan Van Rossem

E-mail
ronan.vanrossem@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Sociale differentiatie, stratificatie, en sociale mobiliteit
Vergelijkende en historische sociologie
Sociologie van politieke systemen, politiek en macht, nationalisme, politieke sociologie
Opleidingsonderdelen
Multivariate data-analyse
Multivariate analyse
Politieke sociologie: democratisering en globalisering

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Sociologie

Functie
hoogleraar
Adres
Korte Meer 3
9000 Gent
Werkplaats
Korte Meer 3, 1ste verdieping lokaal 013
Telefoon Secretariaat
09 264 67 96
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.