Ronan Van Rossem

E-mail
ronan.vanrossem@ugent.be
Telefoon
09 264 84 57
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Sociale differentiatie, stratificatie, en sociale mobiliteit
Vergelijkende en historische sociologie
Sociologie van politieke systemen, politiek en macht, nationalisme, politieke sociologie
Opleidingsonderdelen
Multivariate data-analyse
Multivariate analyse
Politieke sociologie: democratisering en globalisering

Entiteiten

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Sociologie

Functie
hoogleraar
Adres
Korte Meer 3
9000 Gent
Werkplaats
Korte Meer 3, 1ste verdieping lokaal 013
Telefoon
09 264 84 57
Telefoon Secretariaat
09 264 67 96

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Research and Internationalization Office (RIO)

Functie
diensthoofd
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.