Marij Sercu

E-mail
maria.sercu@ugent.be
Categorie
vrijwillige medewerker
Onderzoeksdisciplines
Interpersoonlijke communicatie
Palliatieve zorgen en onderzoek rond levenseinde
Huisartsgeneeskunde

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 42 - verdieping 6
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 332 36 28
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.