Hans Verbeeck

E-mail
hans.verbeeck@ugent.be
Telefoon
09 264 61 10
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Meteorologie en ecoklimatologie
Vegetation Modelling

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 2de verdieping lokaal 011
Telefoon
09 264 61 10
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.