Björn Menten

E-mail
bjorn.menten@ugent.be
Telefoon
09 332 52 84
09 332 24 77
Categorie
zelfstandig academisch personeel
UZ medewerker
Onderzoeksdisciplines
Bio-informatica
Medische genetica
Medische genomica
Opleidingsonderdelen
Genetica en embryologie

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Functie
hoofddocent
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 34 (MRB)
9000 Gent
Telefoon
09 332 52 84
09 332 24 77

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.