Bruno Merlevede

E-mail
bruno.merlevede@ugent.be
Telefoon
09 264 98 33
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Economische systemen, instituties en economie
Internationale economie, economische integratie
Stedelijke, rurale en regionale economie
Opleidingsonderdelen
Economie
Economie van Centraal- en Oost-Europa
Economie
Empirisch onderzoek van het recht
Beginselen van economie
Europese economische integratie
Economische systemen in Oost-Europa en China
Inleiding tot het wetenschappelijk economisch onderzoek
European Economic Integration

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Economie

Functie
hoofddocent
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 98 33

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.