Steffen Vanneste

E-mail
steffen.vanneste@ugent.be
Telefoon
09 331 38 44
Categorie
zelfstandig academisch personeel
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Cellulaire biologie
Moleculaire genetica van planten
Signaaltransductie (bio)
Opleidingsonderdelen
Project plantenbiotechnologie
Project interdisciplinaire combinatie

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Functie
docent
doctor-assistent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 331 38 44
Telefoon Secretariaat
09 264 51 19

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.