Steffen Vanneste

E-mail
steffen.vanneste@ugent.be
Telefoon
09 331 38 44
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Functional Plant Biology

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Functie
docent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 331 38 44
Telefoon Secretariaat
09 264 51 19

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Zwijnaardsesteenweg 314, geb. F
9000 Gent
Telefoon
09 331 38 44
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.