Wouter Gheyle

E-mail
wouter.gheyle@ugent.be
Telefoon
09 331 01 59
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Archeologie
Archeologie van het landschap

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Telefoon
09 331 01 59
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.