Johan van Braak

E-mail
johan.vanbraak@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Onderwijseffectiviteit
Curriculumontwikkeling
Onderwijsinnovatie
Onderwijsinnovatie

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
hoogleraar
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 86 67
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.